P339

Shibori dyed – Shikimono

Inventory No: P339