P230-D

Noshi Jishiro Katazome 7″ x 24″ Japan  

Inventory No: P230